Απευθείας μεταφορά στο κυρίως περιέχομενο του ιστότοπου.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το τεχνικό γραφείο ΤΣΑΠΙΚΙΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ιδρύθηκε το 2006 από τον Ιωάννη Τσαπικίδη, Διπλωματούχο Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με εξειδίκευση στις Μεθόδους και Τεχνικές στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Οργάνωση του Χώρου και τη Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης. Έκτοτε δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας στον χώρο των Υπηρεσιών Μηχανικού, καθώς επίσης και στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων με σκοπό τη χορήγηση επιδοτήσεων και άλλων εργαλείων ανάπτυξης. Η επιχείρηση πλαισιώνεται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους εξωτερικούς και τεχνικούς συνεργάτες, αποσκοπώντας στην προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία, το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού, τεχνικού και επενδυτικού συμβούλου σε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών όπως ενδεικτικά είναι:

 • η Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών

 • οι Βεβαιώσεις Μηχανικού περί νομιμότητας ακινήτων

 • η έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και η ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

 • οι Άδειες Δόμησης και Άδειες για Εργασίες Μικρής Κλίμακας

 • οι Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και Εμπορικών Καταστημάτων

 • οι Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων και Φαρμακείων

 • οι Άδειες Βιοτεχνικών Χώρων και Χώρων Στάθμευσης

 • η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων

 • οι Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες και τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

 • οι Τοπογραφικές και Βυθομετρικές Αποτυπώσεις

 • οι Δηλώσεις Κτηματολογίου

 • η Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

 • οι Οικονομοτεχνικές Μελέτες

 • η ένταξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε Επενδυτικά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και του Αναπτυξιακού Νόμου

Αρχή μας αποτελεί η προσφορά υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με γνώμονα τις ανάγκες και τις ικανότητες του καθενός πελάτη ξεχωριστά.

Ως μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) των Αναπτυξιακών Νόμων, διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για να εντοπίσουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη και να του προσφέρουμε τα εξειδικευμένα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησης του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ"
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΧΩΡΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ένταξης σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα – Επίβλεψη – Κατασκευή – Αδειοδότηση Νεφρολογικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη Συμβουλευτική Υποστήριξη Ένταξης σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα – Επίβλεψη – Κατασκευή – Αδειοδότηση Νεφρολογικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ένταξης σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα – Επίβλεψη – Κατασκευή – Αδειοδότηση Νεφρολογικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ένταξης σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα – Επίβλεψη – Κατασκευή – Αδειοδότηση Νεφρολογικού Ιατρείου στη Θεσσαλονίκη

Έλεγχος Νομιμότητας – Έκδοση ΠΕΑ σε Εμπορικό Κέντρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης Έλεγχος Νομιμότητας – Έκδοση ΠΕΑ σε Εμπορικό Κέντρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Έκδοση ΠΕΑ σε Εμπορικό Κέντρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Έκδοση ΠΕΑ σε Εμπορικό Κέντρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τοπογραφική και Βυθομετρική Αποτύπωση Λιμένα Τοπογραφική και Βυθομετρική Αποτύπωση Λιμένα

Τοπογραφική και Βυθομετρική Αποτύπωση Λιμένα

Τοπογραφική και Βυθομετρική Αποτύπωση Λιμένα

Έλεγχος και Πιστοποίηση Κατασκευής και Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου στους Νομούς Σερρών και Ευβοίας Έλεγχος και Πιστοποίηση Κατασκευής και Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου στους Νομούς Σερρών και Ευβοίας

Έλεγχος και Πιστοποίηση Κατασκευής και Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου στους Νομούς Σερρών και Ευβοίας

Έλεγχος και Πιστοποίηση Κατασκευής και Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου στους Νομούς Σερρών και Ευβοίας

Συμβουλευτική Υποστήριξη – Αποτύπωση – Επιμετρήσεις – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών σε Εστιατόριο στην Περιστερά Θεσσαλονίκης Συμβουλευτική Υποστήριξη – Αποτύπωση – Επιμετρήσεις – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών σε Εστιατόριο στην Περιστερά Θεσσαλονίκης

Συμβουλευτική Υποστήριξη – Αποτύπωση – Επιμετρήσεις – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών σε Εστιατόριο στην Περιστερά Θεσσαλονίκης

Συμβουλευτική Υποστήριξη – Αποτύπωση – Επιμετρήσεις – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών σε Εστιατόριο στην Περιστερά Θεσσαλονίκης

Μελέτη – Αποτύπωση – Αδειοδότηση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης Μελέτη – Αποτύπωση – Αδειοδότηση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μελέτη – Αποτύπωση – Αδειοδότηση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μελέτη – Αποτύπωση – Αδειοδότηση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μελέτη – Αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Οβελιστήριο - Ψητοπωλείο) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης Μελέτη – Αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Οβελιστήριο - Ψητοπωλείο) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Μελέτη – Αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Οβελιστήριο - Ψητοπωλείο) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Μελέτη – Αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Οβελιστήριο - Ψητοπωλείο) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή Αποτελούμενη από Καταστήματα και Κατοικίες συνολικού εμβαδού 1.120 τ.μ. στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Έλεγχος Νομιμότητας – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή Αποτελούμενη από Καταστήματα και Κατοικίες συνολικού εμβαδού 1.120 τ.μ. στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή Αποτελούμενη από Καταστήματα και Κατοικίες συνολικού εμβαδού 1.120 τ.μ. στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή Αποτελούμενη από Καταστήματα και Κατοικίες συνολικού εμβαδού 1.120 τ.μ. στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Αποτύπωση – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης Έλεγχος Νομιμότητας – Αποτύπωση – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Αποτύπωση – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Έλεγχος Νομιμότητας – Αποτύπωση – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών – Έκδοση ΠΕΑ σε Οικοδομή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε Κατάστημα Τριών Επιπέδων συνολικού εμβαδού 440 τ.μ. στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε Κατάστημα Τριών Επιπέδων συνολικού εμβαδού 440 τ.μ. στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε Κατάστημα Τριών Επιπέδων συνολικού εμβαδού 440 τ.μ. στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε Κατάστημα Τριών Επιπέδων συνολικού εμβαδού 440 τ.μ. στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Καρατάσου 7 (7ος όροφος), ΤΚ 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 544 569, 2310 536 143
Κιν. Τηλ.: 6936 896 866
Fax: 2310 544 369
Email: info@tsapikidis.gr